Általános üzleti feltételek IRON SYSTEM®

Általános üzleti- és részvételi feltélek IRON SYSTEM® képzések esetén

1. A tanfolyam célja
Az IFHIAS International GmbH, Ecksweg 1, 21521 Dassendorf, Németország, melyet Kai Schumacher képviselnek, (Magyarországon hivatalos partnerük a D.A.S. Iron Hungary Kft. képv: Szűcs Gábor Zoltán) továbbiakban „Képviselők” a licenctulajdonosai többek között a védett HOT IRON® márkának.. Az IRON SYSTEM® egy (sport) tudományosan fejlesztett edzésprogram, és kizárólag a képviselők által engedélyezett, speciálisan kiképzett és képesített oktatók közvetíthetik azt tovább a végső fogyasztók felé. A képzés célja, hogy a résztvevő megszerezze, vagy meghosszabbítsa a HOT IRON® INSTRUCTOR végzettségét igazoló tanúsítványát, mely az IRON SYSTEM® programok oktatásához szükséges. A HOT IRON® Instructor képzés utolsó napján történő sikeres vizsga esetén a résztvevő megszerzi a jogot, hogy 1 éves időtartamom keresztül a védett „HOT IRON®“ nevet használhassa és ezáltal, magát „HOT IRON® Instructor-nak nevezze, és mint ilyen HOT IRON® 1 és 2 órákat közvetítsen a végső fogyasztók (vendégek) felé.

2. A tanfolyam időtartama
A „HOT IRON® Instructor“ képzés összesen 4 napig tart és 2 hétvégén kerül megrendezésre. A teljes időtartamon történő részvétel esetén, az ötödik napon vizsgával végződik. Sikeres vizsga esetén, melynek során a tanfolyam egésze alatt tanusított tanulási-és csoportbeli magatartás éppúgy értékelésre kerül, mint a vizsganap eredményei, a jelölt megszerzi a HOT IRON® Instructor végzettséget igazoló tanúsítvány és ezáltal a jogot arra, hogy a védett HOT IRON® nevet használja.

3. A diploma időtartama
HOT IRON® Instructor végzettséget igazoló tanúsítvány, feljogosítja az oktatót, hogy a HOT IRON® nevet használja és magát „HOT IRON® Instructor“ -nak nevezze. Érvényessége a vizsgaévet követő naptári év utolsó napján jár le. Az időpont után a jelöltnek már nincs jogosultsága arra, hogy a „HOT IRON®“ nevet használja és magát „HOT IRON® Instructor”-nak nevezze. Csak akkor marad jogosult a „HOT IRON®“ név használatára, ha a jogosultságát az érvényesség lejárta előtt egy IRON SYSTEM® továbbképzésen való részvétellel további egy évvel meghosszabbítja. A „HOT IRON®“név használata ezért a továbbképzés/hosszabbítás kötelezettségével jár. A HOT IRON® Instructor igazolás meghosszabbítása a képviselők által a weboldalon www.ifhias.com kínált tanfolyamokon:
IRON WORKOUT® (Bodystyling ötletek), HOT IRON® YoungStar, IRON SYSTEM® Instructor, IRON SYSTEM® Professional Team Days (PTD-k), MEDICAL IRON® - Instructor-képzés (Hát- és prevenciós ötletek), és a Professional Team Day (PTD) Medical-on való időszerű és sikeres részvétellel történik. Akkor sikeres a részvétel, ha a vizsgáztató kiképző a résztvevő tanulási-és csoportbeli magatartását pozitívnak értékeli. Nem sikeres részvétel esetén a névhasználati jog a képzés után egy hónappal lejár. Ha a rendezvényt/képzést a szervező mondja le, akkor a továbbképzési kötelezettség nem szűnik meg, hanem egy későbbi időpontban kell bepótolni. Ha a lemondott képzés után közvetlenül új év kezdődik, akkor az oktatónak a továbbképzést az év első negyedévében kell elvégeznie. Az érvényes diplomafeltételek (tanúsítvány megszerzésének és hosszabbításának feltételei) megtalálhatók a www.iron-system.com on.

4. Szerződéskötés
Jelentkezés:
A bejelentkezés a kínált képzésre online-foglalás által történik a weboldalon www.ifhias.com –on található jelentkezési lap kitöltésével. A teljesen kitöltött és aláírt jelentkezési lapot el kell juttatni postán, emailen, vagy faxon a D.A.S. IRON Hungary Kft. 1048 Budapest, Bőröndös utca 22 X/28) címre, vagy a iron-system.hu@ifhias.comemail címre. A jelentkezés, írásos formában kell, megtörténjen.

Telefonos érdeklődés vagy szándékolt foglalás e mailben nem számít érvényes jelentkezésnek. A jelentkezéshez, jelentkezési lap kitöltése szükséges. A jelentkezés § 10 (időpont eltolása, lemondás) szabályozásnak megfelelően szükséges. A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében veszzük figyelembe.

A jelentkezés visszaigazolása:
a jelentkezésének beérkezése után kapni fog az ön által megadott e mail címre, vagy postán vagy faxon egy írásos jelentkezési visszaigazolást, a D.A.S. IRON Hungary Kft. visszaigazolásával mellyel egy időben létrejön egy képzési szerződés, melyben mindkét fél kötelezettséget vállal. Információk a szemináriumhoz, hotel ajánlások, ill. útvonaltervezés a képzés helyére szintén megtalálható a visszaigazolásban vagy a weboldalon www.ifhias.com.

5. Fizetési feltételek és esedékesség
A képzések díja megtalálható, a weboldalon a kínálatban www.iron-system.com, www.ifhias.com ill. a megfelelő katalógusokban, valamint a jelentkezési lapon beírva. A képzés díja a számlakibocsátás után és legkésőbb 10 nappal a tanfolyam kezdete előtt a D.A.S. IRON Hungary Kft. számláján kell legyen. Ha a résztvevő késik a teljesítéssel, akkor a D.A.S. IRON Hungary Kft.-nek jogában áll a képzési helyet másnak adni. A kötelező részvétel ebben az esetben nem biztosítható. Ha a jelentkezés kevesebb, mint 10 nappal a képzés kezdete előtt érkezik be, akkor a tanfolyam díját azonnal ki kell fizetni. Ha részlefizetésben egyeztek meg, akkor a § 6 szerinti szabályozás érvényes. Fizetési késedelem esetén a PTK szerinti késedelmi kamat fizetendő.

A képzési igazolványok, vizsgaigazolások, számlák stb. kiállításáért vagy pótlásáért elvesztés vagy rossz adatok megadása estén nettó 5.000 Ft/igazolás vagy képzési igazolvány díjat számolunk fel.

6. Részletfizetés
Részletfizetés csak HOT IRON® Instructor képzés valamint a MEDICAL IRON® Instructor képzés (hát-és prevenciós ötletek) esetén lehetséges. Érvénybe lépéséhez egy írásos külön megállapodás szükséges a D.A.S. Iron Hungary Kft. képviselőjével. A tanúsítvány kiállításának azonban feltétele a teljes képzési díj megfizetése.
Ha a résztvevő a képzést egy későbbi időpontra foglalja, mindegy milyen okból és ezt a tanfolyamkezdés előtt több mint 10 nappal teszi meg akkor az nem érinti a részletfizetési
megállapodást.

7. Kedvezmények/Árengedmények/Reklámakciók
Az akciós ajánlatok mindig egy adott időszakra korlátozva érvényesek. Az árengedmények és a kedvezmények, amennyiben nincs más megegyezés, a reklámakciókkal kölcsönösen kizárják egymást. Ez azt jelenti, hogy minden foglalásnál csak egy árengedmény vagy kedvezmény vehető igénybe. Csomagok foglalása esetén kizárt az árengedmény. Kedvezmények, árengedmények, reklámakciók vagy csomagárak esetén részletfizetés nem lehetséges.

8.Sztornózás/Visszalépés/Foglalás időpontjának megváltoztatása
A sztornózást (lemondást) bármely olyan okból, amit a D.A.S. Iron Hungary Kft. elfogad 3 nappal a tanfolyam kezdete előtt írásban kell kezdeményezni. A jelentkezés sztornózása esetén a résztvevőnek a következő többletköltségekkel kell számolnia:

A képzés kezdete előtt több mint 10 nappal történő sztornózás (lemondás) esetén nettó 12.000 Ft feldolgozási díjat köteles a jelentkező fizetni.
A képzés kezdete előtt kevesebb, mint 10 nappal történő sztornózás (lemondás) esetén a tanfolyam díjának 50% - a felszámolható.

A sztornózás (lemondás) beérkezési dátumát illetően a D.A.S. Iron Hungary Kft. a postai pecsét ill. a fax-vagy email beérkezési dátumát tekinti mérvadónak. A fentnevezett határidők lejárta után a sztornózás a törvényes visszalépési szabályzat értelmében már nem lehetséges.

A lefoglalt tanfolyam időpontjának megváltoztatása esetén nettó 5.000 Ft + áfa díj számolható fel, az időpont megváltoztatására irányuló kérelem azonban írásban kell történjen. Az időpont változtatás csak akkor áll fenn, ha az írásos időpont változtatással egy időben az új tanfolyam időpontja, melyen rész kíván venni a résztvevő, is megjelölésre kerül, máskülönben sztornózásról (lemondásról) van szó, ami csak a fent nevezett határidőkön belül lehetséges.

A tanfolyam díjának fele időpont változtatás esetén a 3-as számú szabályozás ellenére azonnal esedékes. A tanfolyam díjának második fele legkésőbb az új időpont előtt 10 nappal esedékes.

9. Felelősség
A tanfolyamon történő részvétel saját felelősségre történik.

10. Változások, Legmagasabb - és legalacsonyabb résztvevői létszám
A D.A.S. IRON Hungary Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a kínált tanfolyamokat és a kiírt időpontokat megváltoztassa és nem elegendő résztvevő esetén azokat törölje. A weboldalán rendszeresen megjeleníti a tanfolyam időpontjait, helyszínét a foglalásokkal együtt. A tanfolyam telítettsége, a fennmaradó helyek száma az adott tanfolyamon a szervezőktől mindenkor lekérdezhető email-ben vagy telefonon. Amennyiben a kívánt tanfolyam már betelt vagy sztornózásra került, akkor azt résztvevőt/jelentkezőt, aki már beadta a szándékát a képzési szerződés megkötéséhez, erről haladéktalanul informáljuk. Ebben az esetben ajánlata tárgytalan és a képzési szerződés nem jön létre.

Ha a résztvevő időben jelezte a részvételi szándékát a tanfolyamon, de az nem foglalható és ez a résztvevő számára azzal jár, hogy a már megszerzett HOT-IRON® Instructor tanúsítványának érvényessége ennek következtében lejár, akkor az adott jelölt tanúsítványának érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő foglalható képzési időpontig, ha a jelölt legkésőbb 4 héttel a megadott következő időpontra a tanúsítvány (diploma) érvényességét meghosszabbító tanfolyamra bejelentkezik.

11. Versenymegállapodás
A résztvevőnek egy IRON SYSTEM® képzésen való részvétel után tilos a megszerzett Know-How-t olyan termékek fejlesztéséhez, vagy továbbfejlesztéséhez használni, melyek közvetlen konkurenciát jelentenek az IRON SYSTEM®- nek ill. valamely programjának.

12. IFHIAS International GmbH szerzői joga
Felhívjuk a résztvevő figyelmét arra, hogy valamennyi publikálás ill. megjelentetés szerzői joga az IFHIAS International GmbH-nál van és annak bármilyen jellegű további használata, különösen sokszorosítása vagy továbbadása harmadik félnek, csak az előzetesen az IFHIAS International GmbH. vagy annak az adott országban működő hivatalos franchise partnerétől kért írásos engedéllyel lehetséges. Jelen tiltás elleni cselekvés minden esetben nettó 150.000 Ft kötbér büntetés megfizetésével jár.

13. Személyi feltételek
A HOT IRON® Instructor képzésre való jelentkezéssel a jelölt nyilatkozik arról, hogy rendelkezik edzői képesítéssel fitnesz, vagy aerobic szakágban (vagy ezzel egyenértékű ismeretekkel bír) valamint, hogy egészséges testi állapotban van. Ez a feltétele a szervező által kínált alap-továbbképzéseken való 100%-os részvételnek.

14. Általános
Ha ezen feltételek egyes részei érvénytelenek, az a többi érvényességét nem zárja ki.

15. Jogilag illetékes szerv
A szerződéssel kapcsolatban felmerülő minden vitában alapvetően az IFHIAS International GmbH hamburgi székhelye (Magyarországon a D.A.S. Iron Hungary Kft. székhelye szerinti bíróság) a jogilag illetékes szerv.

16. Szerzői jog a saját képek és adatok felhasználását illetően
A résztvevő az aláírásával beleegyezik abba, hogy a képzéseken készült fotókat és videókat az Elbesport International GmbH., az IFHIAS International GmbH. valamint a D.A.S. IRON Hungary Kft. reklámcélra felhasználhatja. Az IFHIAS International GmbH (valamint a D.A.S. Iron Hungary Kft.) az IRON SYSTEM® Homepage-en a keresztnevet, nevet, irányítószámot és helységet az IRON SYSTEM® továbbképzésekkel kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

17. Mulasztást megelőző nyilatkozat
A résztvevő elismeri a megszerzett HOT IRON® Instructor végzettségét igazoló tanúsítvány egy évre korlátozott érvényességét és az előbbiekben lefektetett feltételeket és a jelentkezésével kötelezettséget vállal arra, hogy a HOT IRON® Instructor végzettségét igazoló tanúsítvány kézhezvétele előtt és az éves határidő időben történő meghosszabbításának elmulasztása esetén nem nevezi magát „HOT IRON® Instructor“ nak, nem oktathat HOT IRON® órákat és nem használhatja a HOT IRON® nevet, amíg nem hosszabbítja meg a HOT IRON® Instructor végzettségét.